Yksittäinen henkilö Suomessa

838.85

Tällä tuotteella voit mitätöidä yksittäisen henkilön keskimääräiset päästöt vuositasolla. Yhden suomalaisen henkilön aiheuttamat päästöt ovat keskimäärin vuodessa 10 t / CO2. Tuotteessa on laskettu mukaan kaikki arkiset päästöt, kuten asumisesta, ruokailusta sekä harrastuksista syntyvät päästöt.