Hiilijalanjälki

Mikä on hiilijalanjälki? Kuinka sitä voi pienentää? Me kerromme. 

hyvitä hiilijalanjälkesi
hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki – mikä se on?

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan ilmastoon pääsevää kuormaa, joka syntyy esimerkiksi. tuotteen, toiminnan tai palvelun takia. Ilmastokuormitus lisää kasvihuonekaasuja ja on osa tekijä aiheuttamassa ilmastonmuutosta. Jokainen kuluttajan tekemä päätös on määriteltävissä sen mukaan, paljonko päästöjä siitä syntyy. 

Ihmisen hiilijalanjälki voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin päästöihin. Moottoripyörällä ajaminen synnyttää suoria päästöjä. Epäsuorat päästöt syntyvät esimerkiksi kahvin ostamisesta, sillä kahvipapu on kasvatettu ja tuotu kaupan hyllylle energiaa kuluttaen esimerkiksi laivarahdeissa.

Melkein kaikelle toiminnalle on laskettavissa hiilijalanjälki. Se näkyy arkisessa elämässä lautasella, leivän päällä, vesilaskussa ja liikenteessä. Hiilijalanjälki ilmoitetaan yleensä kilogrammoina. Ekologinen jalanjälki taas ilmoitetaan pinta-alana: montako maapalloa tarvittaisiin, jos kaikki eläisivät samoilla kulutustottumuksilla kuin minä? Suomalaisten ekologinen jalanjälki on maailman suurimpia.

Suomalainen voi vaikuttaa hiilijalanjälkeensä paljonkin. Suurimmat päästöt syntyvät asumisesta, muusta kulutuksesta, liikkumisesta ja ruoasta. Ne ovat jokaiselle välttämättömiä, mutta niissä on myös paljon valinnanvaraa. Varsinkin muussa kulutuksessa tapoja muuttamalla pystyy omaa hiilijalanjälkeään pienentämään merkittävästi.

Liikkumisten päästöihin pystyt myös vaikuttamaan. Lomamatkaa suunnitellessa valitsemalla junaloman teet samalla ilmastoteon, sillä lentämisen päästöt ovat todella suuria.

Ravinnosta aiheutuneita päästöjä voi pienentää korvaamalla osa ravinnosta itse kerätyillä luonnon antimilla esimerkiksi marjoilla. Ruokatottumusten perusteellinen suunnittelu myös kannattaa, sillä ruokajätteen määrä pienenee hyvin suunnitellussa ruokailutottumuksessa. Suomen WWF teettämien selvitysten perustella puolittamalla naudanlihan käyttömäärät ja korvaamalla ne esimerkiksi kaloilla ja palkokasveilla tekee hyvää sinulle ja luonnolle!

Nykyään termiä ”hiilijalanjälki” käytetään usein lyhenteenä jonkin toiminnan tai organisaation aiheuttamaan hiilen määrään (yleensä tonneina). Hiilijalanjälki on myös tärkeä osa ekologista jalanjälkeä, koska se on yksi kilpaileva biologisesti tuottavan tilan kysyntä. Fossiilisten polttoaineiden polttamisesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt kertyvät ilmakehään, jos näiden päästöjen sitomiseen ei ole riittävästi biokapasiteettia. Siksi, kun hiilijalanjälki raportoidaan koko ekologisen jalanjäljen yhteydessä , hiilidioksidipäästöjen tonnit ilmaistaan ​​tuottavan maa -alueen määränä, joka tarvitaan näiden hiilidioksidipäästöjen sitomiseen. Tämä kertoo meille, kuinka paljon biokapasiteettia tarvitaan fossiilisten polttoaineiden polttamisesta aiheutuvien päästöjen neutraloimiseksi.

Hiilijalanjäljen mittaaminen maa -alueella ei tarkoita, että hiilen sitominen on ainoa ratkaisu hiilen dilemmaan. Se osoittaa vain, kuinka paljon biokapasiteettia tarvitaan käsittelemättömän hiilijalan jätteiden hoitamiseksi ja hiilen kertymisen estämiseksi ilmakehässä. Kun mittaamme sen tällä tavalla, voimme vastata ilmastonmuutoshaasteeseen kokonaisvaltaisella tavalla, joka ei yksinkertaisesti siirrä taakkaa luonnollisesta järjestelmästä toiseen. Itse asiassa ilmastonmuutos syntyy, koska planeetalla ei ole tarpeeksi biokykyä neutraloida fossiilisten polttoaineiden aiheuttama hiilidioksidi ja vastata kaikkiin muihin tarpeisiin.

Tämä kehys osoittaa myös ilmastonmuutoksen laajemmassa yhteydessä – joka yhdistää kaikki nykyiset ekologiset uhkamme. Ilmastonmuutos, metsien hävittäminen, liiallinen laiduntaminen, kalastuksen romahtaminen, elintarviketurva ja lajien nopea sukupuutto ovat kaikki osa yhtä laajaa ongelmaa: ihmiskunta yksinkertaisesti vaatii enemmän maapallolta kuin pystyy tarjoamaan. Keskittymällä yhteen asiaan voimme käsitellä kaikkia sen oireita sen sijaan, että ratkaisisimme yhden ongelman toisen kustannuksella. Lisäksi se tekee oman edun mukaista toimia paljon ilmeisemmäksi.

Hiilijalanjälki on tällä hetkellä 60 prosenttia ihmiskunnan ekologisesta jalanjäljestä ja sen nopeimmin kasvava osa. Ihmiskunnan hiilijalanjälki on kasvanut 11-kertaiseksi vuodesta 1961. Ihmiskunnan hiilijalanjäljen pienentäminen on tärkein askel, jonka voimme tehdä lopettaaksemme ylisuorituksen ja elääksemme planeetallamme.

Miten voin pienentää hiilijalanjälkeäni?

Menetelmiä hiilijalanjäljen pienentämiseksi ovat tehokkaampien ajoneuvojen ajaminen (tai sen varmistaminen, että nykyiset ajoneuvosi ovat kunnossa), julkisen liikenteen käyttäminen, energiatehokkaiden laitteiden käyttö, kodin eristys lämmitys- ja ilmastointikustannusten vähentämiseksi, ruoan kulutus ei vaadi yhtä paljon kuljetusta ja syö vähemmän lihaa, jolla on suurempi hiilijalanjälki kuin hedelmillä ja vihanneksilla. Yksityishenkilöt ja yritykset voivat myös korvata joitakin niiden CO 2 -päästöjä ostamalla päästöoikeuksia, rahaa, joka voi mennä hankkeisiin kuten puiden istuttaminen tai investoimalla uusiutuvaan energiaan. 

Mitä tarkoittaa hiilineutraali?

Monet toimet ihmisten jokapäiväisessä elämässä johtavat kasvihuonekaasujen lisääntymiseen ilmakehässä. Joko suoraan, kuten lentäminen, tai epäsuorasti, kuten energia, joka kuluu ostamiemme tuotteiden tuottamiseen. Yleisön tietoisuuden lisääminen ongelmasta on johtanut siihen, että ihmiset pyrkivät välttämään tai minimoimaan näiden kaasujen, kuten hiilidioksidin, metaanin ja typpioksidin, virtauksen ilmakehään.

Hiilijalanjälki on tapa kuvata, kuinka paljon kasvihuonekaasuja ilmakehään lisättiin jonkin toiminnan seurauksena mitattuna ekvivalenttisena hiilidioksidimääränä (CO 2 e). Esimerkiksi bensiinikäyttöisellä autolla töihin ajavan henkilön hiilijalanjälki on suurempi kuin jonkun, joka käyttää samaa matkaa bussilla, koska auton kuljettaja on vastuussa enemmän CO 2 e -päästöistä kuin bussimatkustaja.

Hiilineutraali toiminta on sellainen, jonka hiilijalanjälki on nolla. Jotkut toiminnot, jotka tuottavat paljon kasvihuonekaasuja, liittyvät toisinaan muihin, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehässä, kuten maan vaihtaminen kasvaviin puihin. Tätä kutsutaan hiilen kompensoimiseksi, ja se on yksi tapa toimia tai tuotteita esittää hiilineutraalina.

Joissakin tapauksissa toiminnan hiilijalanjälki sisältää kaikki sen elinkaaren aikana syntyvät päästöt. Tätä kutsutaan elinkaarianalyysiksi.

Hiilijalanjälki vastaa koko kasvihuonekaasumäärää (GHG), joka tuotetaan suoraan ja välillisesti henkilön elämäntapojen ja toiminnan tukemiseen. Hiilijalanjäljet ​​mitataan yleensä ekvivalenttitonnina hiilidioksidia vuoden aikana, ja ne voidaan yhdistää muun muassa henkilöön, organisaatioon, tuotteeseen tai tapahtumaan.

Kasvihuonekaasut, joiden summa johtaa hiilijalanjälkeen, voivat tulla fossiilisten polttoaineiden, elintarvikkeiden, teollisuustuotteiden, materiaalien, teiden tai kuljetusten tuotannosta ja kulutuksesta. Ja sen merkityksestä huolimatta hiilijalanjälkiä on vaikea laskea tarkasti huonon tietämyksen ja lyhyiden tietojen vuoksi, jotka liittyvät osallistuvien prosessien monimutkaisiin vuorovaikutuksiin – mukaan lukien hiilidioksidia varastoivien tai vapauttavien luonnollisten prosessien vaikutus.

Hiilineutraalius tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä hiilinieluihin.

Hiilinielu sitoo enemmän hiilidioksidia kuin päästää ilmakehään. Tärkeimmät luonnon omat hiilinielut ovat maaperä, metsät ja valtameret. Niiden arvioidaan sitovan 9,5–11 gigatonnia hiilidioksidia vuosittain. Koko maailman yhteenlasketut hiilidioksidipäästöt puolestaan olivat 38,0 gigatonnia vuonna 2019.

Toistaiseksi mikään ihmisen luoma järjestelmä ei kykene sitomaan hiiltä ilmakehästä riittävässä mittakaavassa ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi.

Luonnon hiilinieluihin varastoitunut hiilidioksidi vapautuu jälleen ilmakehään muun muassa metsäpalojen, maankäytön muutosten tai hakkuiden myötä. Sen vuoksi ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi on ensisijaisen tärkeää vähentää päästöjä.

hiilijalanjälki hyvitys

Miten voin pienentää omaa hiilijalanjälkeäni?

Hiilijalanjäljen ajatteleminen voi auttaa sinua vähentämään kulutusvalintojesi ympäristövaikutuksia. Verkossa on erilaisia työkaluja, joiden avulla voit arvioida oman hiilijalanjälkesi.

Pienillä muutoksilla voi olla iso vaikutus pitkällä aikavälillä esimerkiksi liikenteessä ja elintarvikkeissa. Olemme listanneet alle joitakin hyödynnettäviä vinkkejä:

Elintarvikkeet

 • Syö paikallisia tuotteita.
 • Rajoita lihan syöntiä.
 • Osta kestävästi tuotettua kalaa.
 • Kanna mukanasi uudelleenkäytettäviä kauppakasseja.
 • Osta vain sen verran kuin oikeasti tarvitset, jotta hävikkiä ei pääse syntymään.

Vaatteet

 • Pidä vaatteistasi hyvää huolta.
 • Kierrätä tai osta niitä käytettyinä.
 • Osta vastuullisesti valmistettuja vaatteita.

Liikenne

 • Pyöräile tai käytä julkista liikennettä.
 • Käytä autoa tarvittaessa.
 • Kokeile junaa vaihtoehtona lennolle seuraavalla lomamatkallasi.

Energia ja jäte

 • Laske huonelämpötilaa yhdellä asteella – jo sillä on iso merkitys.
 • Älä tuhlaa suihkussa vettä.
 • Sulje hana, kun et sitä tarvitse.
 • Irrota sähkölaitteet seinästä ja puhelimesi laturista, kun akku on jo täynnä.
 • Valitse energiatehokkaita tuotteita.
 • Vähennä jätettä ja kierrätä.

Aja vähemmän

Marraskuussa 2017 liikenteen hiilidioksidipäästöt ylittivät sähköntuotannon päästöt kasvihuonekaasujen päälähteenä.  Miksi? Sähköntuotanto siirtyy hiilen käytöstä enemmän uusiutuviin lähteisiin ja maakaasuun. 

Lundin yliopiston ja Brittiläisen Kolumbian yliopiston tutkijoiden vuoden 2017 tutkimuksen mukaan vuoden ajaminen autottomana voi säästää noin 2,6 tonnia hiilidioksidia – tämä on hieman enemmän kuin edestakainen lento. Kuinka voit lopettaa auton käytön? Yritä ottaa juna, bussi tai vielä parempi, aja pyörällä.

Mutta olkaamme realisteja. Sinun on todennäköisesti käytettävä autoa tänä vuonna. Joten kun teet niin, tässä on muutamia vinkkejä matkastasi ilmastoystävällisemmäksi: 

 • Käytä kaasua ja jarruja hennosti – tehokas ajaminen voi auttaa vähentämään päästöjä. Aja ”kuin sinulla olisi muna jalkasi alla”, suosittelee Brian West, polttoaine- ja moottoritutkimuksen asiantuntija, Oak Ridge National Laboratory, joka tutkii energian käyttöä ja ratkaisuja Yhdysvalloissa.
 • Huolla autosi säännöllisesti , jotta se olisi tehokkaampi.
 • Tarkista renkaat. Renkaiden oikea pumppaus voi vähentää päästöjä. ”Alhainen rengaspaine vahingoittaa polttoainetaloutta”
 • Ilmastointi ja intensiivinen kaupunkiajo voivat lisätä päästöjä. Vähennä näitä mahdollisimman usein. 
 • Käytä vakionopeudensäädintä pitkillä ajomatkoilla – useimmissa tapauksissa tämä voi auttaa säästämään kaasua.
 • Älä lastaa autoa ylimääräisillä asioilla, joita et tarvitse matkallasi.  

Uuden auton ostaminen?

Uuden auton ostaminen on loistava tilaisuus pohtia, kuinka voit vähentää henkilökohtaista hiilijalanjälkeäsi. Kun valitset bensiinin, hybridin ja sähkökäyttöisen, on otettava huomioon useita tekijöitä, jotka määrittävät ostosi ”puhtauden”. 

Lennä vähemmän

Lennätkö usein? Jos otat yhden pitkän edestakaisen lennon vähemmän, voit pienentää henkilökohtaista hiilijalanjälkeäsi merkittävästi . Ajattele asiaa näin: Jos käytät julkista liikennettä usein ja lentävät kotiin tapaamaan perhettä vain satunnaisesti, hiilijalanjälkesi voi silti olla suhteellisen kestävä, mutta jos ajat ja lennät paljon, päästöt ovat suurempia.

Jos et voi välttää lentämistä, yksi tapa korvata aiheutuneet päästöt on korvata ne lahjoittamalla rahaa kestäviin hankkeisiin, kuten tehokkaiden uunien toimittamiseen maaseudun koteihin, tai hankkeisiin, jotka auttavat Intian viljelijöitä myymään viljelyjätettä biomassana.

Hiilijalanjäljen hyvittäminen

Hiilijalanjäljen hyvittäminen on tämän hetken ajankohtaisimpia puheenaiheita ympäri maailmaa kaikkien kuluttajien keskuudessa. Hiilijalanjälki tarkoittaa siis ilmastopäästöjä, joita jokainen ihmisen toiminto ja teko aiheuttaa. Hiilijalanjälki on kuitenkin laskettavissa ja hyvitettävissä. Hyvittämisestä kutsutaan toisella nimellä myös kompensoiminen. Olemme tehneet hiilijalanjäljen kompensoimisesta helppoa ja tehokasta, tarjoamme kuluttajille kilpailukykyisen tavan hyvittään oman hiilijalanjäljen esimerkiksi lentomatkojen osalta.

Kompensoiminen Ilmastokauppa.comin kautta käytännössä tarkoittaa sitä, että valitsemasi ja ostamasi määrä hiilidioksidipäästöjä poistetaan jälkimarkkinoilta. Ostettuasi esim. 10 t päästöoikeuksia kauttamme, tämä kyseinen määrä ostetaan EU:n ETS-järjestelmästä ja näin tehtaat ja muut yritykset eivät voi päästää kyseistä  määrää päästöjä ilmakehään. Tällä tehokkaalla tavalla jokainen pystyy hallitsemaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia planeettamme kestävyyteen.

hyvitä hiilijalanjälkesi
hiilijalanjälki

Hiilijalanjäljen laskeminen

Hiilijalanjälki on hyvä mittari ilmastokuorman määrittämiseen. Se kertoo, miten paljon päästöjä syntyy tonneina, kilogrammoina tai grammoina. Tyypillisesti hiilijalanjälki pitää sisällään koko elinkaaren kasvihuonekaasupäästöt, jolloin esimerkiksi metaanin ja typpioksiduulin päästöt muutetaan hiilidioksidiekvivalenteiksi ottamalla huomioon niiden lämmitysvaikutus suhteessa hiilidioksidiin. Toisinaan taas hiilijalanjälki saattaa kertoa ainoastaan hiilidioksidipäästöistä.

Hiilijalanjäljen voi määrittää yritykselle, yksittäiselle tuotteelle tai palvelulle, ja kansalaiselle. Hiilijalanjäljen määrittämiseen on useita erilaisia ohjeita ja standardeja. Näistä mainittakoon laskentastandardi ISO 14067 ja Greenhouse Gas Protocollan ohjeet Scope 1, Scope 2 ja Scope 3.

Internetistä löytyy laajalti erilaisia laskureita, joiden avulla oman hiilijalanjälken laskeminen on tehty helpommaksi. Esimerkiksi SYKE:n kehittämä Ilmastodieetti-laskuri on laaja ja toiminnollinen, jota voimme suositella oman hiilijalanjäljen laskemisessa.

Miten hiilijalanjälki lasketaan?

Hiilijalanjälkeä laskettaessa otetaan huomioon monet tekijät. Esimerkiksi päivittäistavarakauppaan ajaminen polttaa tietyn määrän polttoainetta, ja fossiiliset polttoaineet ovat kasvihuonekaasujen ensisijaisia ​​lähteitä. Mutta tämä ruokakauppa saa sähköä, ja sen työntekijät todennäköisesti ajoivat töihin, joten kaupalla on oma hiilijalanjälki. Lisäksi kaikki myymälän myymät tuotteet toimitettiin sinne, joten ne on myös otettava huomioon kokonaishiilijalanjäljessä. Tämän lisäksi myymälän myymät hedelmät, vihannekset ja lihat kasvatettiin tai kasvatettiin tiloilla. Tämä prosessi tuottaa metaania, jonka kasvihuoneilmiö on 25 kertaa suurempi kuin CO 2 . Kaikki nämä elementit on yhdistettävä, jotta ymmärretään tietyn toiminnan täysi hiilijalanjälki.

Kuinka voin laskea hiilijalanjälkeni?

Vaikka yksittäisen hiilijalanjäljen laskeminen voi olla vaikeaa, online -laskimet voivat tehdä osan työstäsi ja antaa karkean arvion hiilijalanjäljestäsi kotitaloutesi koon, laitteidesi tehokkuuden, ajon tai lentämisen perusteella , mitä syöt ja kuinka paljon kierrätät.

Tämä ei ole täydellinen, mutta se on hyvä tapa mitata toimintoja, jotta voit ymmärtää, suunnilleen, kuinka paljon CO 2 ne tuottavat ja ryhtymään toimenpiteisiin vähentääkseen hiilijalanjälkeä.

Mikä on hiilijalanjälkilaskuri?

Hiilijalanjälkilaskuri on työkalu tai menetelmä, jolla arvioidaan yksilön, yrityksen tai tuotteen aiheuttamaa hiilidioksidipäästöjen määrää. Hiilijalanjälki mittaa kokonaispäästöjä, jotka syntyvät suorasta ja epäsuorasta kasvihuonekaasujen tuotannosta.

Hiilijalanjäljen laskemisessa otetaan huomioon erilaiset tekijät, kuten energiankulutus, liikkuminen, ruokailutottumukset, kulutushyödykkeiden valmistusprosessit ja jätteiden käsittely. Laskennassa käytetään yleensä erilaisia laskentamalleja, elinkaariarviointeja ja standardoitua tietoa tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksista.

Laskennassa hiilijalanjälki muunnetaan yleensä hiilidioksidiekvivalentiksi (CO2e), joka ottaa huomioon myös muiden kasvihuonekaasujen, kuten metaanin ja typpioksiduulin, vaikutukset.

Hiilijalanjälkilaskureita voi löytyä erilaisia, jotka keskittyvät eri alueisiin tai toimintoihin, kuten henkilökohtainen hiilijalanjälki, yritysten hiilijalanjälki, tuotteiden hiilijalanjälki jne. Näiden laskureiden avulla ihmiset ja organisaatiot voivat arvioida omia päästöjään, tunnistaa suurimmat päästölähteet ja tehdä suunnitelmia vähentääkseen hiilijalanjälkeään.

Hiilijalanjälkilaskuri

HiilijalanjälkilaskuriElämä on valintoja – valitse puhdas tulevaisuus!

Sanotaan, että olemme ensimmäinen sukupolvi, joka tuntee ilmastonmuutoksen vaikutuksen ja viimeinen sukupolvi, joka voi tehdä sille jotakin. Enää ei ole aikaa hukattavaksi vaan nyt täytyy toimia.

Totuus on, että yhteiskuntamme nykyinen kulutusmalli kuluttaa maailman resurssit ja ekosysteemit. Erityisesti ”kaikkein etuoikeutetuin” prosenttiosuus ihmisistä, joilla on enemmän varallisuutta kulutukseen – ilman että se tekee sitä vastuullisesti .

Tämä vastuullinen kulutus on usein sellaisten elintarvikkeiden ostamista, jotka noudattavat ekologisia tuotantomenetelmiä, kuljetettiin lyhyitä matkoja ja varmistettiin, että sen tuottajat ansaitsevat siitä oikeudenmukaiset tulot. kuljettaa tai jakaa autoajeluja kolmen muun henkilön kanssa.

Omien arkipäiväisten valintojen avulla jokainen voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen omalta osaltaan. Koska kaikkia päästöjä ei voi nollata, tarjoaa Ilmastokauppa asiakkailleen mahdollisuuden hyvittää hiilijalanjälkensä. Kauttamme voit edullisesti sekä helposti ostaa päästöoikeuksia pois EU:n päästökaupan kiintiöstä ja siten mitätöidä aiheuttamasi hiilijalanjäljen kokonaan! Jokaisella meistä on hiilijalanjälki – hyvitä oma osuutesi nyt!

hyvitä hiilijalanjälkesi

Usein kysytyt kysymykset

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan ilmastoon pääsevää kuormaa, joka syntyy esimerkiksi. tuotteen, toiminnan tai palvelun takia.

Hiilineutraalius tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä hiilinieluihin.

Jokaisen yksilön teot vaikuttavat kokonaisuuteen – mieti omia kulutustottumuksiasi sekä ruokavaliota. Olemme yläpuolelle listanneet erilaisia vinkkejä, kuinka omaa hiilijalanjälkeä pystyy pienentämään esimerkiksi muuttamalla kulkemistapoja ja ruokailutottumuksia.

Internetistä löytyy laajalti erilaisia laskureita, joiden avulla oman hiilijalanjälken laskeminen on tehty helpoksi. Esimerkiksi SYKE:n kehittämä Ilmastodieetti-laskuri on laaja ja toiminnollinen, jota voimme suositella oman hiilijalanjäljen laskemisessa.

Voit hyvittää hiilijalanjälkeä Ilmastokauppa.comin kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valitsemasi ja ostamasi määrä hiilidioksidipäästöjä poistetaan jälkimarkkinoilta. Tällä tehokkaalla tavalla jokainen pystyy hallitsemaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia planteettamme kestävyyteen.