päivitetty 14.10.2021

Yleistä verkkokaupasta

Verkkokaupan palveluja ja tuotteita myy Ilmastokauppa.com. Myymme palveluja ja tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille Suomeen. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Asiakas valitsee verkkokaupasta haluamansa tuotteet ja maksaa palvelun. Asiakas saa sähköpostiin Ilmastokauppa.com sertifikaatin todisteeksi palvelusta. Ilmastokauppa.com sitoutuu hankkimaan vuositasolla omistukseensa ostoskorin mukaisen määrän päästöoikeuksia EU:n päästökauppajärjestelmästä ja estämään niiden käytön määräajaksi.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan internetin välityksellä osoitteesta www.ilmastokauppa.com ostoskorin kautta.

Kaikki tilaukset vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen hinta sekä tilatut tuotteet. Tilausvahvistuksen saaminen edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista tilauksen yhteydessä. Lähetämme sähköpostitse Ilmastokauppa.com sertifikaatin vastaanotettuamme maksusuorituksen.

Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin kaupan ehtoihin.
Tarkista tilauksesi oston yhteydessä huolellisesti. Maksettuja suorituksia ei vaihdeta eikä lunasteta takaisin.

Maksutavat

Tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla: Stripe (suosituimmat maksukortit) ja PayPal.

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Stripe yhteistyössä pankkien ja luottolaitosten kanssa. Stripe tai PayPal näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Stripellä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Ongelmatilanteet tuotteiden osalta

Mikäli sertifikaatti on vioittunut tai asiakkaalle on toimitettu väärä sertifikaatti, tulee asiakkaan ilmoittaa virheestä välittömästi osoitteeseen [email protected]
Ilmoitus virheellisestä toimituksesta tai viallisesta tuotteesta on tehtävä 14 päivän sisällä tuotteen vastaanottamisesta.

Muuta

Pidätämme oikeuden muuttaa Kaupan ehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin Kaupan ehtoihin.

Ilmastokauppa.com käsittelee kaikki asiakastiedot täysin luottamuksellisesti. Henkilörekisterin tietoja ei luovuteta sivullisille. Asiakastietojen kerääminen ja käsittely on kuvattu allaolevassa rekisteriselosteessa.

Sertifikaattien jälleenmyynti, kopioiminen, muokkaaminen ja luovuttaminen oheistuotteena tai toisen tuotteen tai palvelun myynnin yhteydessä vastikkeellisesti tai vastikkeetta on kielletty ilman Ilmastokauppa.comin suostumusta.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Ilmastokauppa.comin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.7.2021. Viimeisin muutos 24.7.2021.

Rekisterinpitäjä

Ilmastokauppa.com
Estonia

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

[email protected]

Rekisterin nimi

Ilmastokauppa.comin asiakasrekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilö on rekisteröitynyt Ilmastokauppa.comin asiakkaaksi ja ostanut Ilmastokauppa.comin palveluja tai tuotteita.

Rekisterin käyttötarkoitus on Ilmastokauppa.comin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Ilmastokauppa.comin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Ilmastokauppa.comin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Ilmastokauppa.com saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Ilmastokauppa.comin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkoyhteyden IP-osoite ja tiedot käsitellyistä tilauksista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, tilauksista, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Ilmastokauppa.comin käytössä, paitsi Ilmastokauppa.comin käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Ilmastokauppa.comin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Ilmastokauppa.comin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Yhteydenotot:
[email protected]